Vykdomi

6. A Circle Of youth for tHe EuRope wE want COHERENT

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 gegužė – 2022 lapkritis

Projekto tikslas – prisidėti prie ES strategijos jaunimui įgyvendinimo per įgalinimą, įtraukimą bei suvienijimą. Projektu numatoma skatinti pilietinį aktyvumą (ES strategijos jaunimui tikslai 3, 4, 10), skatinti tarpvalstybinį mobilumą ir sustiprinti jaunimo bendradarbiavimą, gebėjimų ugdymą per projektinę veiklą.

Projekto veiklos bus įgyvendinamos per 7 skirtingus etapus. Iš jų 5 bus orientuotį į turinio kūrimą, o likusieji į projekto valdymą bei viešinimą. 

COHERENT projektu numatyta pasiekti keletą skirtingų rezultatų: sukurti žinių centrą, apimantį tris modulius; e. knygas; organizuoti mobilumo bei atviro dialogo veiklas; sukurti politikos formavimo priemonių rinkinį ir kt.

Projektas turės trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį jaunimui, NVO ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms bei bendrai socialinei ir ekonominei aplinkai.

5. Social entrepreneurship is our chance

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 vasaris – 2021 birželis

Projekto tikslas – parengti socialinio verslumo mokymo programą bei apmokyti Lenkijos socialinio ugdymo darbuotojus inovatyvių mokymo metodikų bei technikų, skirtų darbui su negalia turinčiais jaunuoliais ir suaugusiasiais.

4. Youth business activities in terms of circular economy to achieve Green Deal (GD-Hive)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 – 2022

Projekto tikslas – nustatyti galimas jaunimo žiedinės ekonomikos bei Žaliojo susitarimo (“Green deal”) kompetencijų spragas ir sukurti naują mokymosi medžiagą šioms kompetencijoms ugdyti.

4. An innovative approach to support VET teachers/trainers through the digital transformation of VET education (RESTART VET)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 – 2023

Projekto tikslas – remti profesinio ugdymo specialistus, siekiant profesinio ugdymo skaitmeninės transformacijos. Projekto metyu bus keičiamas požiūris į profesinį mokymą, bus prisidedama prie pandemijos metu nustatytų skaitmeninių įgūdžio ugdymo tarp profesinio rengimo mokytojų bei specialistų. 

Pagrindinės projekto veiklos:

→ Kompetencijų žemėlapis, apibrėžiantis profesinio rengimo mokytojų bei specialistų skaitmeninius įgūdžius;
→ Profesinio rengimo mokytojų bei specialistų mokymo programa apie e. mokymo metodus ir technikas.

3. Inclusive Digital Education – a Tool to Understand Circular Economy (DiGiTool)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 – 2023

Projekto tikslas – sukurti inovatyvią mokymų programą apie žiedienę ekonomiką bei žaliąjį verslą studentams bei tobulinti pedagogų skaitmenines pedagogines kompetencijas, suteikiant jiems galimybę teikti aukštos kokybės interaktyvų skaitmeninį švietimą.

Projekto metu bus sukurta į aukštąjį mokslą orientuota mokymų programa „DiGiTOOL to CE“ sudarys iš 5 skirtingų teminių modulių, kurių kiekvienas turės 3 pažangos lygius:
1) Žiedinės ekonomikos pagrindai;
2) Vartojimas;
3) Gamyba;
4) Atliekos;
5) Žiediniai verslo modeliai, inovacijos, investicijos.

Taip pat, projekto metu bus sukurtas vedlys “DiGi MENTOR”, kurie bus siekiama tobulinti pedagogų skaitmenines pedagogines kompetencijas, suteikiant jiems galimybę teikti aukštos kokybės interaktyvų skaitmeninį mokymą. 

2. Autobiographical Theatre fiction as innovative tool to address the human vulnerability (ATENEA)

Girl, Theatre, Armchair, Blonde, Dress, Model, View

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 – 2022

Projekto tikslai:

  • Skatinti suaugusiųjų, iš sunkumus patiriančių visuomenės grupių, socialinę integraciją per autobiografinio teatro veiklas;
  • Dalintis gerąja autobiografinio teatro praktika, kurią sukūrė, išbandė ir sėkmingai taiko Àmbit organizacija, veikianti Valensijoje, Ispanijoje;
  • Skatinti skirtingų organizacijų europinį bendradarbiavimą suaugusiųjų mokymosi srityje, taikant specifines, novatoriškas neformalaus ugdymo priemones.

Projektą idėjos autorius bei autobiografinio teatro pionerius – režisierius, dramaturgas Domingo Ferrandis.

ATENEA projekto siekiama motyvuoti, integruoti, didinti visuomenės suvokimą apie pažeidžiamų socialinių grupių patiriamus sunkumus; taip pat, pagerinti tikslinių grupių asmeninius bei socialinius gebėjimus, suteikti jiems galimybių surasti būdus kaip integruotis į visuomenę bei svarbiausia – pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Projektą įgyvendina 6 partneriai iš Ispanijos, Graikijos, Vokietijos, Lietuvos, Italijos ir Slovėnijos.

1. Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach (KABADA)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 – 2023

Projekto tikslas – sukurti naują, novatorišką ir daugiadisciplininį požiūrį į verslo / verslumo mokymo sistemą, kuri taps studijų kursų dalimi. Taip pat, palengvinti keitimąsi žiniomis, srautą ir bendrą kūrimą, kadangi sistema bus tinkama naudoti keliuose švietimo sektoriuose ir suteiks galimybę panaudoti specifines žinias (pvz., inžineriją, fiziką, mediciną) naujose verslo idėjose.

Projektą įgyvendina 10 partnerių iš Latvijos, Belgijos, Čekijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. JVSA vienas iš projekto partnerių. Pagrindinis projekto rezultatas bus skaitmeninė priemonė naujų verslininkų verslo idėjoms įvertinti, sukurtoms eksperimentuojant ir prototipuojant. Kurdami šį įrankį konsorciumo tyrėjai ir ekspertai naudos AGILE plėtros scenarijus. Ši priemonė padės aukštųjų mokyklų studentams, tyrėjams ir dėstytojams bei įvairioms suinteresuotosioms šalims suprasti potencialios verslo idėjos ir plano stipriąsias ir silpnąsias puses prieš pradedant verslą. Sistema bus tinkama metodinė priemonė novatoriškame mokymo procese, kad studentai ir kiti asmenys interaktyviai galėtų sužinoti verslo plano sudarymo procesą, principus ir komponentus, taip pat jų įtaką galimai verslo sėkmei.