Vykdomi

2. ATENEA – Autobiographical Theatre fiction as innovative tool to address the human vulnerability

Girl, Theatre, Armchair, Blonde, Dress, Model, View

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 – 2022

Projekto tikslai:

  • Skatinti suaugusiųjų, iš sunkumus patiriančių visuomenės grupių, socialinę integraciją per autobiografinio teatro veiklas;
  • Dalintis gerąja autobiografinio teatro praktika, kurią sukūrė, išbandė ir sėkmingai taiko Àmbit organizacija, veikianti Valensijoje, Ispanijoje;
  • Skatinti skirtingų organizacijų europinį bendradarbiavimą suaugusiųjų mokymosi srityje, taikant specifines, novatoriškas neformalaus ugdymo priemones.

Projektą idėjos autorius bei autobiografinio teatro pionerius – režisierius, dramaturgas Domingo Ferrandis.

ATENEA projekto siekiama motyvuoti, integruoti, didinti visuomenės suvokimą apie pažeidžiamų socialinių grupių patiriamus sunkumus; taip pat, pagerinti tikslinių grupių asmeninius bei socialinius gebėjimus, suteikti jiems galimybių surasti būdus kaip integruotis į visuomenę bei svarbiausia – pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Projektą įgyvendina 6 partneriai iš Ispanijos, Graikijos, Vokietijos, Lietuvos, Italijos ir Slovėnijos.

1. Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach (KABADA)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 – 2023

Projekto tikslas – sukurti naują, novatorišką ir daugiadisciplininį požiūrį į verslo / verslumo mokymo sistemą, kuri taps studijų kursų dalimi. Taip pat, palengvinti keitimąsi žiniomis, srautą ir bendrą kūrimą, kadangi sistema bus tinkama naudoti keliuose švietimo sektoriuose ir suteiks galimybę panaudoti specifines žinias (pvz., inžineriją, fiziką, mediciną) naujose verslo idėjose.

Projektą įgyvendina 10 partnerių iš Latvijos, Belgijos, Čekijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. JVSA vienas iš projekto partnerių. Pagrindinis projekto rezultatas bus skaitmeninė priemonė naujų verslininkų verslo idėjoms įvertinti, sukurtoms eksperimentuojant ir prototipuojant. Kurdami šį įrankį konsorciumo tyrėjai ir ekspertai naudos AGILE plėtros scenarijus. Ši priemonė padės aukštųjų mokyklų studentams, tyrėjams ir dėstytojams bei įvairioms suinteresuotosioms šalims suprasti potencialios verslo idėjos ir plano stipriąsias ir silpnąsias puses prieš pradedant verslą. Sistema bus tinkama metodinė priemonė novatoriškame mokymo procese, kad studentai ir kiti asmenys interaktyviai galėtų sužinoti verslo plano sudarymo procesą, principus ir komponentus, taip pat jų įtaką galimai verslo sėkmei.