Vykdomi

Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach (KABADA)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 – 2023

Projekto tikslas – sukurti naują, novatorišką ir daugiadisciplininį požiūrį į verslo / verslumo mokymo sistemą, kuri taps studijų kursų dalimi. Taip pat, palengvinti keitimąsi žiniomis, srautą ir bendrą kūrimą, kadangi sistema bus tinkama naudoti keliuose švietimo sektoriuose ir suteiks galimybę panaudoti specifines žinias (pvz., inžineriją, fiziką, mediciną) naujose verslo idėjose.

Projektą įgyvendina 10 partnerių iš Latvijos, Belgijos, Čekijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. JVSA vienas iš projekto partnerių. Pagrindinis projekto rezultatas bus skaitmeninė priemonė naujų verslininkų verslo idėjoms įvertinti, sukurtoms eksperimentuojant ir prototipuojant. Kurdami šį įrankį konsorciumo tyrėjai ir ekspertai naudos AGILE plėtros scenarijus. Ši priemonė padės aukštųjų mokyklų studentams, tyrėjams ir dėstytojams bei įvairioms suinteresuotosioms šalims suprasti potencialios verslo idėjos ir plano stipriąsias ir silpnąsias puses prieš pradedant verslą. Sistema bus tinkama metodinė priemonė novatoriškame mokymo procese, kad studentai ir kiti asmenys interaktyviai galėtų sužinoti verslo plano sudarymo procesą, principus ir komponentus, taip pat jų įtaką galimai verslo sėkmei.