APIE MUS

ENTRI – ne pelno siekianti organizacija, savo veiklą pradėjusi 2012 metais, kurios pagrindinis tikslas yra verslumo skatinimas, siekiant nuolatinio ir tvaraus ekonominio, socialinio, pilietinio bei skaitmeninio visuomenės vystymosi.  

Įgyvendinimais projektais, ENTRI įveiklina ir remia pažeidžiamiausias visuomenės grupes, kaip: jaunimas, moterys, vyresnio amžiaus žmonės, migrantai ar žmonės, turintys negalią. ENTRI siekia didinti šių grupių socialinę, ekonominę, skaitmeninę, pilietinę įtraukti per švietimo, mobilumo veiklas, inovacijų skatinimą ir mentorystę.  

Organizacija itin didelę reikšmę teikia mentorystei kiekvieno individo asmeninio tobulėjimo bei mokymosi procese. Per savo veiklos laikotarpį, ENTRI subūrė savanorių-mentorių tinklą, jungiančių skirtingų sričių profesionalius iš verslo bei švietimo sektoriaus, kurie įsitraukia į organizacijos vykdomas veiklas. Šiame tinkle žymūs Lietuvos verslininkai, antrepreneriai, skirtingų sričių specialistai, Lietuvos universitetų, profesinių mokyklų dėstytojai ar atstovai, pasižymintys unikaliomis patirtimis bei žiniomis ir tokiu būdų kuriantys išskirtinę pridėtinė vertę vykdomoms veikloms. Be to, organizacijos turimi kontaktai užtikrina didesnį projekto tikslinės grupės pasiekimą ir palengviną jų įtraukimo į projekto veiklas procesus.  

Taip pat, prie kitų organizacijų įgyvendinamų veiklų galima pridėti projektų inicijavimą bei rengimą, mokslinių tyrimų atlikimą, neformalių mokymų (fizinių ir nuotolinių) turinio, metodologijų kūrimą bei įgyvendinimą, edukacinių platformų kūrimą, viešinimo veiklų organizavimą ir įgyvendinimą, įskaitant konferencijų, forumų bei kitų sklaidos renginių organizavimą. ENTRI įgyvendina projektus pagal tarptautines (Erasmus+, Interreg, Europe for Citizens) bei nacionalines programas. Įgyvendindama tarptautinius projektus, ENTRI užmezgė kontaktus su panašaus profilio organizacijomis visoje Europoje. Artimiausios partnerystės užmegztos su organizacijomis iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Graikijos, Kipro, Čekijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Juodkalnijos, Serbijos, Italijos, Belgijos, Azerbaidžano.